Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotów i reklamacji przed jego upływem. Klient zwraca otrzymany towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z oryginalnymi metkami producenta, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Wypełniony i podpisany formularz zwrotów i reklamacji wraz ze zwracanym produktem powinien być odesłany z dowodem zakupu ( paragon fiskalny lub faktura VAT ) na adres siedziby Sklepu z dopiskiem ZWROT. Przesyłki odesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sklep zwracanego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w formularzu zwroty/reklamacje. Koszt odesłania do nas towaru nie podlega zwrotowi.

Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umowa drogą elektroniczną lub listownie do Biura Obsługi klienta.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wypełniony formularz zwrotów i reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie ( paragon fiskalny lub fakturę VAT ).

Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres Sklepu; Zwroty, z dopiskiem ,,reklamacja,,.

Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów